* Automatyka kolejowa
* Energetyka
* Telekomunikacja
* Sieci logiczne
* Urządzenia SRK
 

-- wykonawstwo, projektowanie, nadzór, pomiary --

 

* Automatyka przemysłowa
* Rozdzielnice

* Energetyka
* Telekomunikacja
* Sieci logiczne
 

-- wykonawstwo, projektowanie, nadzór, pomiary