JAKS Mroczek Sp.z o.o.
ul. Mostnika 2, 70-672 Szczecin
tel. kom.: +48 502 28 37 17.
tel. /fax.: +48 91 462-41-28,
 +48 91 462-39-36,
+48 91 471-45-54.
tel. kol.:    (991) 471-45-54.
e-mail: jaks@jaks.pl 
jaks@jaks.eu

 
 

 


Witamy w firmie JAKSUprawnienia

Posiadamy uprawnienia:

  • budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
  • budowlane w specjalności: kolejowe sieci elektroenergetyczne - bez ograniczeń
  • budowlane w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
  • budowlane w zakresie łączności kolejowej
  • elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji do 20 kV wraz z pomiarami
  • do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
  • do pełnienia funkcji: automatyk sterowania ruchem kolejowym

Szkolenia w zakresie montażu:

  • elektrycznych napędów zwrotnicowych
  • systemu sygnalizacji przejazdowych
  • czujników ELS-95 wraz z głowicą

www.jaks.pl   
treścią naszego serwisu są usługi i urządzenia automatyki kolejowej