JAKS Mroczek Sp.z o.o.
ul. Mostnika 2, 70-672 Szczecin
tel. kom.: +48 502 28 37 17.
tel. /fax.: +48 91 462-41-28,
 +48 91 462-39-36,
+48 91 471-45-54.
tel. kol.:    (991) 471-45-54.
e-mail: jaks@jaks.pl 
jaks@jaks.eu

 
 

 


Witamy w firmie JAKS

automatyka kolejowa SRK
prace branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, automatyki i sieci trakcyjnej 3kV
nadzór budowlany
stacje transformatorowe
oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
sieci teletechniczne i logiczne
automatyka przemysłowa
wykonastwo kompletnych obiektów
pomiary elektryczne do 20kV w pełnym zakresie
linie NN i SN (niskiego i średniego napięcia)

Charakterystyka firmy JAKS Mroczek Spółka z o.o.

                   JAKS Mroczek Spółka z o.o. Szczecin ul. Mostnika 2 istnieje od 1986r. 
     Zajmujemy się pracami automatyki kolejowej, usługami elektroenergetycznymi do 20kV 
    
oraz teletechnicznymi w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru. 

            Wykonujemy prace w zakresie: automatyki kolejowej, energetyczne, teletechniczne 
     (posiadamy uprawnienia branżowe w powyższych zakresach) w tym:

 • Elektryczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym

 • Zabezpieczenia przejazdów kolejowych kat „A” oraz samoczynnych sygnalizacji
  przejazdowych kat „B” i „C”

 •  Monitoring telewizyjny (w tym kolejowy)

 •  Urządzenia Łączności Ruchowej

 •  Linie napowietrzne  i  kablowe do 20kV

 • Oświetlenie

 • Stacje transformatorowe

 • Prace teletechniczne w zakresie linii, instalacji, urządzeń liniowych i stacyjnych

 • Pomiary elektroenergetyczne do 20kV

 • Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym rozdzielni NN, oświetleniowych
  i automatyki przemysłowej)

           Zarówno prace automatyki kolejowej, teletechniczne, jak i elektroenergetyczne,
     wykonywane dla różnych inwestorów, były i są odbierane przez służby kolejowe PKP,
    
Zakład Energetyczny Szczecin oraz Telekomunikację Polską S.A.


             Dysponujemy własną bazą warsztatowo-biurową o powierzchni ok. 4000m2
     oraz sprzętem mechanicznym i elektrycznym do kompleksowego wykonywania wyżej
     wymienionych robót.


             Posiadamy uprawnienia projektowe do projektowania budowli w pełnym zakresie
     elektrycznym i automatyki kolejowej.


   

 


www.jaks.pl   
treścią naszego serwisu są usługi i urządzenia automatyki kolejowej